Volg ons Volg ons op Facebook Volg ons op LinkedIn Volg ons op Twitter

  1. Home >
  2. Nieuws >
  3. Waar komt dat stemmetje in mijn oortjes toch vandaan?

Waar komt dat stemmetje in mijn oortjes toch vandaan?

Waar komt dat stemmetje in mijn oortjes toch vandaan?

Deze maand oktober 2019 vieren we de honderdste verjaardag van het conferentietolken.

In een recent artikel van de hoofdtolk van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) staat te lezen dat het ontstaan van de simultaanvertaling vaak ten onrechte wordt gelinkt aan de processen van Neurenberg die na de Tweede Wereldoorlog plaatsvonden. Het was immers eerder de IAO die dit concept 100 jaar geleden in het leven riep.

Vertaalsysteem uitgevonden door de IAO in 1919

Laten we van deze gelegenheid even gebruikmaken om dieper in te gaan op deze delicate oefening die de conferentietolken dagelijks uitvoeren. Met de koptelefoon op hun oren, de microfoon in de aanslag en de computer en schermen ingeschakeld wachten de tolken in hun glazen cabine tot de eerste spreker het woord neemt. Ze luisteren, analyseren de betekenis van hun woorden en tolken naar de doeltaal, terwijl ze tegelijkertijd al bezig zijn met het beluisteren en analyseren van het volgende stuk informatie, zonder onderbreking en met slechts enkele seconden verschil.
De tolken werken altijd per twee en lossen elkaar om de twintig tot dertig minuten af om de effecten van de stress op de hersenen te beperken.
Ze vertalen niet alleen de woorden, maar leiden er vooral de betekenis uit af.

 

De ontwikkeling van de simultaanvertaling wordt vaak geassocieerd met de processen van Neurenberg na de Tweede Wereldoorlog.
Eigenlijk was het de IAO die dit concept in het leven heeft geroepen. Tot het midden van de jaren twintig werd tijdens alle vergaderingen van de IAO consecutief getolkt. De spreker zei een paar woorden terwijl de tolk met een speciale techniek aantekeningen maakte. Vervolgens pauzeerde de spreker zodat de tolk diens woorden kon herformuleren in de doeltaal. Dit was een trage en omslachtige werkwijze, hoewel destijds alleen maar in het Engels en Frans werd getolkt. Ook vandaag de dag wordt deze methode nog gebruikt, vaak tijdens persconferenties.

Sindsdien is de simultaanvertaling geëvolueerd en tegenwoordig wordt gebruikgemaakt van de nieuwste technologieën die voorhanden zijn. Het materiaal van Tradivarius voldoet bovendien aan de recentste kwaliteitsnormen en onze tolken volgen de marktontwikkelingen op de voet.


In de jaren zeventig begonnen gezondheidsproblemen ten gevolge van het simultaan tolken voor te komen, zoals alcoholverslavingen, slaapgebrek en angst. Allerlei wetenschappelijke studies onderzochten de effecten op de hersenen wanneer iemand toespraken en uiteenzettingen aan een tempo van 130 tot 180 woorden per minuut beluistert, analyseert en vertaalt. Naar aanleiding van de resultaten zijn specifieke regels ingevoerd voor de werkomstandigheden van simultaantolken, onder andere met betrekking tot de werk- en rusttijden.

Close